O mnie

Barbara Lehwark

Jestem psychologiem i psychoterapeutką. Pracuję w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej, często sięgając w swej pracy po elementy Terapii Schematu.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności w życiu codziennym związanych z lękiem i obniżonym nastrojem. Przyjmuję także pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne oraz odczuwających problemy związane ze zmianą sytuacji życiowej (np. z kryzysem w związku czy zmianą zatrudnienia).

Jako terapeutka CBT dysponuję też warsztatem skutecznej pracy z szerokim spektrum fobii.

Pracę z ludźmi rozpoczęłam ponad 8 lat temu, już na początku studiów na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Po jego ukończeniu doświadczenie zdobywałam w trakcie kolejnych szkoleń i warsztatów w zakresie psychoterapii. Odbyłam także długoterminowe staże na oddziałach psychiatrycznych warszawskich szpitali, w tym w na oddziale Dziennym Szpitala Bródnowskiego oraz w Oddziale Dziennym Szpitala Wolskiego. Umożliwiło mi to pracę z szeregiem Pacjentów z różnym typami zaburzeń osobowości, głównie z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, jak również z zaburzeniami psychotycznymi, histrionicznymi, osobowością unikającą oraz borderline.

Obecnie jestem w trakcie szkolenia i procesu certyfikacji w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT).

Pracę z pacjentami prowadzę w oparciu o Kodeks etyczny Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.
Pracuję więc pod stałą superwizją.

Nieustannie pogłębiam też swoją wiedzę i doskonalę warsztat psychologiczny i terapeutyczny poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu CBT oraz Terapii Schematu.

Prywatnie jestem osobą spontaniczną i otwartą na ludzi i nowe doświadczenia. Moją największą pasją jest żeglarstwo, które uprawiam głównie pływając jak oficer na polskich żaglowcach m.in. STS Pogoria czy SY Fryderyk Chopin.

Barbara Lehwark - ZnanyLekarz.pl